Anketa o potrebama mladih u ruralnim sredinama Cetininske krajine

Cilj ankete je utvrditi razinu informiranosti i zadovoljstva mladih životom u mjestima njihovog življenja,
te njihove potrebe za ostvarenje kvalitetnog života u lokalnoj zajednici.
Anketa je anonimna, namijenjena je mladima od 15 do 29 godina života, a rezultati će se koristiti za pripremu aktivnosti za mlade u Cetinskoj krajini.

link za popunjavanje ankete:

https://docs.google.com/forms/d/1JoP88m7p6_Hyv3YwrSNuG0DTlPwO0tXBiLNt6rVucYo/edit

 

 

 

Korisne poveznice
Korisne informacije