Stanovništvo (2011)

Broj stanovnika :  Broj domačinstava :
Dabar  22  11
Donji Bitelić  326  123
Gornji Bitelić  198  68
Hrvace  1580  478
Laktac  2  1
Maljkovo  79  22
Potravlje  669  218
Rumin  196  53
Satrić  464  159
Vućipolje  110  38
Zasiok  39  13

3685


1184

Korisne poveznice
Korisne informacije