Laktac

Selo se nalazi u blizini Peručkog jezera a nema ni jednog stanovnika. Stanovništvo koje je živjelo u selu bilo je srpske nacionalnosti i bavilo se stočarstvom.

Korisne poveznice
Korisne informacije