Obavijest

Obaviještavaju se zainteresirani da se mogu prijaviti za rad u biračkim odborima ( u svojstvu predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora) za provedbu lokalnih izbora na području Općine Hrvace, koji će se održati 21. svibnja 2017. god.

Prijave se zaprimaju u Općini Hrvace do 06. svibnja 2017.god. u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Sukladno članku 42.Zakona o lokalnim izborima (“N.N” br.144/12 i 121/16), Birački odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika i osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela pojedine jedinice. Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi ne smiju biti kandidati na izborima koje provode a predsjednik i zamjenik predsjednika biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Korisne poveznice
Korisne informacije