Općina Hrvace
21233 Hrvace, Hrvatska
telefon: +385(021) 82 90 05
fax: +385(021) 82 97 00
e-mail: opcina.hrvace@st.htnet.hr

 

Fotogalerija

Općenito o općini Hrvace PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 31 Svibanj 2010 12:53


Općina Hrvace je jedinica lokalne samouprave nastala na teritoriju bivše Općine Sinj donošenjem “Zakona o Županijama Gradovima i Općinama RH” (NN br. 90/92.), a obuhvaća područja naselja Dabar, Donji Bitelić, Gornji Bitelić, Hrvace, Laktac, Maljkovo, Potravlje, Rumin, Satrić, Vučipolje i Zasiok tj. katastarskih općina Satrić, Hrvace, Potravlje, Maljkovo, Vučipolje, Dabar, Donji i Gornji Bitelić.
Općina Hrvace zauzima sjeverozapadni dio Splitsko-dalmatinske županije, tako da sa južne strane graniči sa Gradom Sinjem, a sa sjeverne sa Gradom Vrlika.

Više...
 
Povijest PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 31 Svibanj 2010 12:51
 

Najstariji do sada pronađeni ostaci čovjekove prisutnosti na području općine Hrvace potječu iz mlađeg kamenog doba - neolitika. To su ulomci glinenih posuda koji pripadaju starijeneolitičkoj mediteranskoj impresso kulturi, iz pećine Tamnica i Stipanovića pećine u Ruminu, a na još nekoliko mjesta pronađene su razne kamene izrađevine koje bi mogle pripadali ovom razdoblju. Iz narednih, metalnih doba, kraju bakrenog i ranom brončanom dobu, pripadaju nalazi cetinske kulture u Biteliću i Ruminu iz nekih od brojnih kamenih grobnih gomila, a od srednjeg brončanog doba do kraja željeznog doba (do pred pad ilirskog naroda Dalmata pod vlast Rimskog carstva) na uzvisinama su učestalo podizane brojne utvrde — gradine, koje su i danas dobro uočljive u brdovitim predjelima općine.

Više...
 
Prednosti i nedostaci općine, infrastruktura PDF Ispis E-mail
Utorak, 11 Svibanj 2010 14:31

U 11 naselja u Općini Hrvace 1991. godine je živjelo 5296 stanovnika. Nacionalni sastav prije rata: prevladava velikom većinom hrvatska narodnost 91,6 % dok je udio osoba srpske nacionalnosti u ukupnom stanovništvu iznosio 6,1 % i 2,3% ostali.

Općina Hrvace svojim geografskim položajem i veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim resursima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje u gospodarske tokove šireg okruženja. Međutim, tadašnji nivo i struktura općinskog gospodarstva ukazuju na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu, što je pored ostalih faktora u velikoj mjeri bila posljedica nerazvijene osnovne temeljne infrastrukture i zanemarivanje ruralnih i seoskih naselja u prošlom socijalističko komunističkom sustavu uređenja.
Više...
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Stranica 1 od 2