Baza nerazvrstanih cesta Općine Hrvace

Sukladno čl. 107. stavak 3. Zakona o cestama (pročišćeni tekst zakona NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 na snazi od 05.08.2014.) izrađena je jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Hrvace.

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama sadrži grafički prikaz svih nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace i popraćena je tabelarnim prikazom atributnih podataka svake nerazvrstane ceste zasebno. Model atributnih podataka razrađen je do razine detalja da minimalno sadrži sljedeće atribute:

  • jednoznačni identifikator
  • naziv/opis nerazvrstane ceste
  • duljina nerazvrstane ceste
  • naselje
  • katastarska općina
  • napomena.

 

Baza nerazvrstanih cesta Općine Hrvace

Korisne poveznice
Korisne informacije