Članak 13. Zakona o javnoj nabavi – spriječavanje sukoba interesa

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) Općina Hrvace ne smije sklapati  ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim  subjektom ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja  odabranom ponuditelju):

–        Rivalitas d.o.o. Split, Trgovina i usluge, Krbavska 15, 21000 Split

–        Jago Komerc d.o.o. Split, Velebitska 147, Split

–        J.B.Sadra d.o.o. Split, Velebitska 147, Split

 

Korisne poveznice
Korisne informacije