Stanovništvo (2021)

Broj popisanih stanovnika :  Broj domačinstava :
Dabar  14 7
Donji Bitelić  251 95
Gornji Bitelić  141 60
Hrvace  1503 487
Laktac  5 3
Maljkovo  62 62
Potravlje  542 187
Rumin  176 52
Satrić  417 145
Vučipolje  68 26
Zasiok  24 12

3203


1099

Korisne poveznice
Korisne informacije