Prednosti i nedostaci općine, infrastruktura

Po popisu stanovništva iz 2021. godine u 11 naselja  Općine  Hrvace  živi 3203 stanovnika.

Općina Hrvace svojim geografskim položajem i veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim resursima posjeduje gospodarske i društvene mogućnosti za uključivanje u gospodarske tokove šireg okruženja. Međutim, tadašnji nivo i struktura općinskog gospodarstva ukazuju na veoma skromnu i nerazvijenu osnovu, što je pored ostalih faktora u velikoj mjeri bila posljedica nerazvijene osnovne temeljne infrastrukture i zanemarivanje ruralnih i seoskih naselja u prošlom socijalističko komunističkom sustavu uređenja.

Nakon oslobođanja svih dijelova Općine Hrvace ostala su ogromna razaranja. Oštećeno je 820 stambenih jedinica: od I-VI stupnja oštećenja, 400 gospodarstvenih objekata: od I-VI stupnja. Velika oštećenja bila su i na državnim, lokalnim i županijskim cestama. Sustav vodoopskrbe u cjelosti je bio oštećen i devastiran. Velike štete bile su na elektrovodovima i na transformatorskim stanicama. Odmah nakon oslobođenja cijelog područja Općine Hrvace nakon akcije “Oluja” `95. god. pristupilo se cjelokupnoj obnovi i izgradnji infrastrukture, tako je danas u cjelosti pokriveno područje Općine Hrvace sa telefonskom mrežom koja je izgrađena u posljednjih 8 godina.
Obnovljena je i jednim dijelom izgrađena nova elektro mreža.

Najveći pomak napravljen je u izgradnji vodoopskrbne mreže u što je investirano 60.000.000,00 kn i gdje je izgrađeno više od 100 km vodoopskrbne mreže.
Obnovljeno je i asfaltirano više od 200.000,00 m2 lokalnih i županijskih cesta te izgrađeno nekoliko mostova srušenih u Domovinskom ratu. Dvije osnovne škole koje su bile zapaljene u Hrvacama i
Potravlju iz temelja su izgrađene te je obnovljeno 5 sakralnih objekata u Satriću, Potravlju, Maljkovu, Zasioku i Hrvacama. Izgrađen je i novi Dječji vrtić u kojeg je uloženo 1 500 000 kuna, nova općinska zgrada ( 2 600 000 kn).
Više od 95 % stambenih jedinica je obnovljeno i u njima se živi.

Korisne poveznice
Korisne informacije