Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća


Na temelju članka 87.stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj:144/12) i točke I.Odluke ministra uprave Klasa:023-01/13-01/284, od 29,svibnja 2013 godine


 

                   sazivam

               konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Hrvace  za dan 17. lipnja 2013.godine (ponedjeljak)

             u   13,00 sati  u vijećnici Općine Hrvace, na adresi Hrvace 310, 21233 Hrvace

sa slijedećim dnevnim redom:

              (utvrđivanje kvoruma)

  1.Izbor Mandatnog povjerenstva,

                                              2.Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata,

                                                     – utvrđivanje člana predstavničkog tijela  koji će predsjedavati sjednicom             

                    do izbora predsjednika,

                                         – svečana prisega članova predstavničkog tijela,

         3. Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

                                          4.Izbor predsjednika i podpredsjednika predstavničkog tijela.

                                                   Predstojnik

                                                                    po ovlaštenju Vlade RH

                                                                          Veljan Radojković, dipl. pravnik

 

 

Korisne poveznice
Korisne informacije