Obavijest o nadmetanju – 17.10.2018.

Dana 17. listopada 2018.god. u  EOJN RH  objavljen je javni natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji Društvenog centra

(zapadno krilo građevine javne i društvene namjene) u Hrvacama

Broj objave je: 2018/S OF2 – 0028549.

Korisne poveznice
Korisne informacije