Obavijest vlasnicima traktora

Obavještavaju se stanovnici općine Hrvace koji u svom vlasništvu imaju traktore da će se u
četvrtak (28.11.2013.g.)
od 8 sati ujutro provoditi tehnički pregled ispravnosti traktora u i ispred prostorija nogometnog kluba NK HRVACE u Hrvacama.

NAPOMENA:
– Ako bude potrebe pregledi će se obavljati i 29. 11. 2013.g.
– Tehnički pregled provodit će se samo za traktore koji imaju nadvozje (kabine)
– Ako traktor nema papirologiju za vlasništvo može se donijeti od javnog bilježnika izjava koja je potpisana od jednog svjedoka da je traktor u vlasništvu dotične osobe.

Korisne poveznice
Korisne informacije