Projekt “Poboljšavanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu -društveni centar”

Projekt se provodi unutar operativnog programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020. godine. Projekt “Poboljšanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu – društveni dom” odnosi se na mjeru 7.4: “Ulaganja u pokretanje,poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Nakon što je definirana vrijednost projekta od strane glavnog projektanta, ishođena građevinska dozvola, poslan zahtjev za potporu,proveden postupak javne nabave i sve ostale aktivnosti vezane uz pripremu  provedbu projekta, dana 20. svibnja 2019. godine pristigla je ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA korisniku OPĆINI HRVACE u iznosu od 2.250.402,50 kn pri čemu će se 85% vrijednosti projekta financirati iz proračuna EU, a preostalih 15% iz proračuna RH.

Korisne poveznice
Korisne informacije