Nabava novog komunalnog traktora

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

Naručitelj: Općina Hrvace
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Nabava novog komunalnog traktora,
broj objave: 2022/S 0F2-0038058.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

 

Korisne poveznice
Korisne informacije