Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi čl. 36. st.2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom , obveza Općine Hrvace je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. Ukoliko primjetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je da o tome  dostaviti obavijest na adresu: Općina Hrvace, Hrvace 310,                      tel: 021 829 005 ili na e-mail: opcina.hrvace@st.htnet.hr

Korisne poveznice
Korisne informacije