Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat “Sunčana elektrana Bitelić”

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu “Sunčana elektrana Bitelić” a koju je za nositelja zahvata 4 ENCRO d.o.o. Jurišićeva 1a, 10000 Zagreb, izradila tvrtka Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba u ožujku 2022.godine, upućuje se na javnu raspravu.

Korisne poveznice
Korisne informacije